Oznámení

 
 

Výběrové řízení

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na dodávku
zařízení s názvem:

"Přístroj k měření absolutních kvantových výtěžků luminiscence"

Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele na adrese:

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61388980

 
 

Výběrové řízení: stolní XRF

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na dodávku
zařízení s názvem:

"Stolní EDXRF spektrometr pro sériová měření práškových vzorků"

zadávací dokumentace je na profilu zadavatele na adrese:

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61388980

 
 

Výběrové řízení

Ústav anorganické chemie AV ČR vypisuje výběrové řízení na stavební práce s názvem "Oprava laboratoře 130 v budově FII". Zadávací dokumentace je na profilu zadavatele na adrese
www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61388980

 
 

COMNID

Nová výzva k podávání návrhů projektů je zde - lhůta je do 15.10.2016

COMNID je projekt TG02010049 programu GAMA TAČR, ve kterém bude v letech 2016-2019 spolupracovat Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Cílem je transferu technologií a komercializace nadějných výsledků materiálového výzkumu a jejich aplikace zejména v oblasti životního prostředí a v medicíně. V rámci tohoto projektu mohou pracovníci zmíněných institucí získat podporu pro řešení tzv. dílčích projektů komercializace, jejichž cílem je transfer výsledků výzkumu do fáze komercializace. Více informací najdete na stránkách projektu http://www.ctt.ujep.cz.

 
 

Solid State Chemistry 2016

Mezinárodní konference Solid State Chemistry 2016 se bude konat 18. - 23. září 2016 v Praze. Konference je organizovaná Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Srdečně zveme všechny zájemce k účasti na této akci.

Detaily naleznete na stránkách konference: http://www.ssc-conference.com/home

 
 

Díky projektu podpořenému z OP VaVpI vznikly nové kompozitní materiály

Řež, 7. ledna 2016 – Cílem úspěšného projektu „Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů“ reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0328, byla příprava komercializace výsledků, které vznikly ve spolupráci Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt typu pre-seed byl realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v letech 2014 až 2015. Celkový rozpočet činil bezmála 18,5 milionu korun.

Během realizace projektu byla v rámci čtyř individuálních aktivit podpořena příprava komercializace dvou technologií. Jednalo se o „Fotokatalytické materiály s obsahem grafenu“ a „Integrovaný systém pro čištění vody využívající nových kompozitních materiálů“.

Realizace projektu proběhla ve dvou fázích. První fáze, proof of concept, byla především určena na výrobu a testování demonstračních vzorků/prototypů, přípravu podkladů pro ochranu duševního vlastnictví a přípravné komercializační práce. Druhá fáze, příprava komercializace, byla samotnou přípravou komercionalizace, kdy primárním cílem bylo navázání spolupráce s komerčním partnerem a praktická realizace ochrany duševního vlastnictví.

K tomuto účelu slouží společný transferový tým pro komercializaci výsledků obou pracovišť, která jsou zaměřena na základní a aplikovaný materiálový výzkum v oblasti základních, kombinovaných a odvozených anorganických látek. Vybrané výsledky obou organizací jsou svou podstatou průmyslové využitelnosti předmětem individuálních aktivit.

Transferový tým obou institucí navázal na jejich individuální snahy uplatnit své výsledky v praxi. Byla ustanovena Komise pro transfer technologií pro komercializaci společných výsledků pracoviště ÚACH AV ČR a UJEP Ústí nad Labem nebo individuálních výsledků obou partnerů. Komise tak povede k cílevědomému řízení transferu výsledků, k posílení odborného povědomí zaměstnanců o nutnosti aplikovat své výsledky, ke spolupráci výzkumného a průmyslového sektoru a ke zvýšení konkurenceschopnosti spolupracujících firem v důsledku zavádění inovativních výrobků do stávajících výrobních programů. V souvislosti s vlastní komercializací po ukončení realizace projektu lze také očekávat nárůst finančních prostředků. Založení transferového týmu je vedle uplatnění výsledků obou subjektů také jedinečnou příležitostí k dalšímu rozšíření a navázání spolupráce s průmyslovou sférou na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Kontaktní osoba

Ing. Františka Pavlíková, CSc., MBA
Projektový manažer
E-mail: pavlikova@iic.cas.cz

 
 

Projekt pre-seed „Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů“

ID / číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/14.0328

Poskytovatel: MŠMT - VaVpI 7.3

Hlavní řešitel: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (ÚACH), Řež, řešitel: Mgr. Václav Štengl Ph.D., DSc.

Spoluřešitel: Fakulta životního prostředí, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rozpočet: celkový 18 478 329 Kč, z toho výše příspěvku EU: 15 706 579,65 Kč a výše příspěvku ze státního rozpočtu: 2 771 749,35 Kč

Doba řešení: 2014-2015

Stránky poskytovatelehttp://www.opvavpi.cz/

Anotace projektu: Projekt Pre-seed s názvem "Nové kompozitní materiály na bázi grafenu a oxidů se zabývá založením společného transferového týmu pro komercionalizaci společných výsledku pracoviště ÚACH AVCR, v.v.i. a UJEP Ústí nad Labem nebo výsledků obou partnerů a definovat známá rizika spojená s touto realizací, zejména s udržitelností transferového týmu po skončení projektu. Pracoviště jsou zaměřena na základní a aplikovaný materiálový výzkum v oblasti základních, kombinovaných a odvozených anorganických látek. Vybrané výsledky obou organizací jsou svou podstatou průmyslové využitelnosti předmětem individuálních aktivit.

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance