Projekty řešené na ÚACH

 
 

 
Název Příjemce Řešitel na ÚACH
Růst a reálná struktura tenkých vrstev hexagonálních feritů s magnetoelektrickým jevem MFF UK Buršík Josef
Organo-kovové sítě se zabudovanými polymery pro separaci plynů ÚACH Demel Jan
Kompozitní nanomateriály na bázi grafenu s jedinečnými vlastnostmi pro environmentální aplikace ÚACH Ecorchard Petra
SACSESS CEA Grüner Bohumír
Nové typy substitučních metallakarboranů s vlastnostmi inhibitorů enzymu karbonická anhydráza a potenciálem využití v protinádorové terapii ÚACH Grüner Bohumír
Technologie klastrových boratových aniontů pro nové materiály a aplikace v medicíně a elektrotechnice Katechem spol. s r.o. Grüner Bohumír
Mikroanalýza jílových minerálů ve výtvarném umění jako součást provenienčních studií ÚACH Hradil David
Fotoaktivní polymerní materiály s nanostrukturovanými povrchy pro biomedicínské aplikace PřF UK Kirakci Kaplan
Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení ČVUT Lančok Adriana
Referenční klimatická křivka pro začátek miocenního klimatického optima ve střední Evropě ÚACH Matys Grygar Tomáš
Antropogenní znečištění a stavba říčních niv: dva fenomény a jediný příběh ÚACH Matys Grygar Tomáš
Studium interakcí grafen-iontová kapalina a jejich využití pro přípravu polymerních kompozitů ÚACH Štengl Václav
Green Decon:Graphene-Metal Oxide Nanocomposites for Enhanced Decontamination of Toxic Chemicals ÚACH Štengl Václav
COUNTERFOG UCIII de Madrid Štengl Václav
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ UFCHJH Štengl Václav
Desetivrcholové dikarbaboranové molekulární útvary vytvořené alkylací ÚACH Štíbr Bohumil
Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách TUL Šubrt Jan
Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody TUL Šubrt Jan
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance