Detail projektu

Název Studium interakcí grafen-iontová kapalina a jejich využití pro přípravu polymerních kompozitů
Příjemce ÚACH
Řešitel na ÚACH Štengl Václav
Číslo 14-05146S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2014-2016
Role ÚACH příjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance