Detail projektu

Název Růst a reálná struktura tenkých vrstev hexagonálních feritů s magnetoelektrickým jevem
Příjemce MFF UK
Řešitel na ÚACH Buršík Josef
Číslo 14-18392S
Poskytovatel GAČR
Doba řešení 2014-2016
Role ÚACH spolupříjemce
Číslo oddělení 500
Název oddělení Odd. materiálové chemie
zpět
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance